Day

april 4, 2016

Verlaging NHG-grens van de baan

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op 245.000 euro. De geplande verlaging naar 225.000 euro vanaf 1 juli wordt niet doorgevoerd. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft hierover overeenstemming bereikt met minister Stef Blok van Wonen.De...
Read More →

’t Financieel Spectrum Wft gecertificeerd

Begin 2016 is er binnen ’t Financieel Spectrum onderzoek gedaan naar de opzet, het bestaan en de werking van een integere en beheerste bedrijfsvoering in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Een financieel adviseur die Wft gecertificeerd is door SVC Compliance heeft een uitgebreid onderzoek doorlopen. Dit onderzoek begint met het invullen van een vragenlijst, waarbij diverse zaken...
Read More →