Day

juli 14, 2016

Consumentenklimaat in Europa stijgt duidelijk

Tijdens het tweede kwartaal van 2016 stonden vooral landspecifieke kwesties centraal in de media. Derhalve ontwikkelden de indicatoren conjunctuur- en inkomensverwachting alsmede het koopgedrag binnen de verschillende Europese landen zich erg verschillend. Alles samengenomen steeg het consumentenklimaat voor de EU28 van...
Read More →