Nieuwsbericht

Energiebesparende voorzieningen (EBV)

Op dit moment mag een hypothecaire lening niet meer bedragen dan 102% van de waarde van de woning. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering door verbouwing geldt dat de lening ook niet meer mag bedragen dan 102% van de waarde van de woning.

Indien er echter sprake is van energiebesparende voorzieningen, dan geldt als percentage 106% van de waarde van de woning na verbouwing.

Voorbeelden van energiebesparende voorzieningen zijn: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR ++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmte-terugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.