Nieuwsbericht

LIK-OP-STUKBELEID BIJ FRAUDE

Verzekeraars krijgen elk jaar te maken met duizenden valse claims. Die kunnen leiden tot onterechte uitkeringen. Om te voorkomen dat eerlijke premiebetalers voor deze kosten opdraaien en om potentiële daders af te schrikken, hanteren verzekeraars een lik-op-stukbeleid om schade direct te verhalen op de fraudeurs.

Valse claims leiden niet alleen tot onterechte uitkeringen, maar kosten verzekeraars ook veel geld en tijd om af te handelen. Voor die schade betalen we uiteindelijk allemaal de rekening: per gezin een paar tientjes per jaar. Met het lik-op-stukbeleid gaan fraudeurs zelf de schade betalen.

 

SCHADEVERGOEDING: 532 EURO

In de wet staat dat verzekeraars bij fraudeurs een schadevergoeding in rekening mogen brengen voor zowel directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) als de indirecte schade (onderzoekskosten om fraude vast te stellen). Verzekeraars hanteren voor de indirecte schade een standaard vergoeding van 532 euro. Dit bedrag is gebaseerd op noodzakelijke werkzaamheden die een verzekeraar moet uitvoeren na een valse claim. Naast dit bedrag, mag de verzekeraar ook nog de directe schade verhalen op de fraudeur.

 

UITVOERING DOOR SODA

ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is uitvoerder van deze aanpak, die bekend staat onder de term directe aansprakelijkstelling. Deze aanpak wordt al langer succesvol ingezet tegen bijvoorbeeld winkeldieven. SODA staat onder toezicht van de stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD), die de uitvoering bewaakt, kwaliteitscriteria opstelt en de naleving in de praktijk toetst. Onder meer de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn aan deze stichting verbonden.

 

SCHADEVERGOEDING IN VIER STAPPEN

Als de verzekeraar het vermoeden heeft dat je gefraudeerd hebt, dan volgen vier stappen:

 • Vaststelling fraude
  Na onderzoek stelt de verzekeraar vast dat sprake is van opzet tot misleiding of een andere vorm van verzekeringsfraude.
 • Kennisgeving van aansprakelijkstelling
  De verzekeraar stelt je schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de afhandeling van de zaak. Hij stelt je aansprakelijk voor de schade. In de brief staat vermeld dat de verzekeraar de vordering van het schadebedrag uit handen geeft aan SODA.
 • Vordering door SODA
  SODA, de organisatie die de schade namens verzekeraars verhaalt op fraudeurs, stelt een formele aansprakelijkstelling op en verstuurt die, inclusief acceptgiro met betaalinstructies, naar je toe.
 • Betaling en afronding
  Nadat het schadebedrag is betaald, ontvang je een verklaring dat het incassotraject is afgerond. SODA verwijdert de persoonsgegevens binnen drie maanden uit haar systemen.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor klachten over de inhoudelijke beoordeling van het fraudedossier kan je terecht bij de verzekeraar. Voor vragen of klachten over de uitvoering van de aansprakelijkstelling kan je bij SODA terecht:

Telefoon: 088 – 3223 123 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@so-da.nl

Mocht je er met SODA niet uitkomen, dan kan je een beroep doen op de klachtenregeling van de onafhankelijke stichting DAAD, toezichthouder van SODA.