Nieuwsbericht

Nalatenschap regelen

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit. 

Ik heb geen testament. Wie krijgt mijn bezit als ik overlijd?
Heeft u geen testament? Dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. In het erfrecht geldt alleen de juridische relatie met uw partner, kinderen en bloedverwanten.

Wat kan ik in een testament bepalen voor mijn erfgenamen?
Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of uw geld aan een goed doel nalaten.

Partner

Kinderen

Bijzondere situaties

Praktische zaken rond een testament

Naar de notaris
De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en legt uw wensen vast in een notariële akte. Hij meldt uw testament aan bij het Centraal Testamentenregister. Hebt u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris. Het is verstandig om dit te doen als bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie wijzigt.

Hebt u zich ingelezen en besluit u naar de notaris te gaan? Bereid uw bezoek dan voor met de tips op de pagina op gesprek bij de notaris.

Bron: Notaris.nl