Nieuwsbericht

Nieuwe hypotheekregels

Onder druk van de Europese Unie treden per 21 maart in ons land nieuwe hypotheekregels in werking. Dat heeft positieve gevolgen voor u als huizenkoper, maar er zijn ook nadelen. Wilt u weten welke?

Heeft u uw droomhuis op het oog en bent u van plan om binnenkort een hypotheekofferte aan te vragen, dan krijgt u waarschijnlijk al te maken met de nieuwe hypotheekregels. Deze regels zijn grofweg van belang voor de hypotheekofferte en de boeteberekening.

Veranderingen hypotheekofferte

Na 21 maart verdwijnt de voorlopige hypotheekofferte. Hypotheekverstrekkers moeten meteen een concreet en bindend aanbod doen. Dat betekent dat zij eerst alle benodigde stukken, zoals onder meer uw inkomen, duidelijk in beeld moeten hebben. Die gegevens worden gecontroleerd. Pas daarna volgt een officiële offerte. Geldverstrekkers krijgen wel de mogelijkheid om een niet-bindende aanbiedingsbrief uit te brengen.

Boeterente op de schop

In de nieuwe situatie verandert de berekening voor boeterente bij vervroegd aflossen of het oversluiten van uw hypotheek.  Geldverstrekkers mogen na 21 maart alleen de werkelijke kosten in rekening brengen. De boete mag nooit hoger zijn dan de kosten. Dit is van positieve invloed op een oversluiting of een rentemiddeling.

Voordelen:

  • U heeft de zekerheid dat uw hypotheek altijd rondkomt.
  • Het aanbod mag niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Nadelen:

  • Het duurt langer voor uw hypotheekrente vastligt, snel beslissen bij stijgende rente is daardoor moeilijker.
  • Een taxatierapport is altijd verplicht, ook bij kleine hypotheken.

Wat verandert er nog meer?

Door de nieuwe Europese richtlijnen bent u als consument beter beschermd door:

  • Scherpere toetsing van uw kredietwaardigheid;
  • Meer bescherming bij betalingsachterstand of gedwongen verkoop van uw huis;
  • Standaard informatieblad bij offerte, zodat u uw aanbod Europees kunt vergelijken.

De nieuwe hypotheekrichtlijn (Mortgage Credit Directive) moet uiterlijk 21 maart in de wetgeving van alle Europese lidstaten van kracht zijn.