Nieuwsbericht

Renteverwachting hypotheken per 3 mei​ 2016

Verwachtingen voor de korte rente
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Zij moet er voor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij, maar beneden 2% ligt. Momenteel dalen de prijzen echter. In april lag het gemiddelde prijspeil 0,2% lager dan april vorig jaar. De daling van het prijspeil komt onder andere door de sterke daling van de olieprijzen. Maar ook zonder beweeglijke prijscomponenten, zoals olie en voedsel, ligt de inflatie ver onder de 2%.
Om de tendens van prijsafzwakking te keren, heeft de ECB op 11 maart haar rentetarieven opnieuw aangepast. Zij verlaagde het depositotarief, het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB, van -0,3% naar -0,4%. Banken moeten dus meer betalen wanneer zij tijdelijk geld bij de ECB onderbrengen. Verder verlaagde de ECB het refirentetarief, het tarief waar banken tegen onderpand geld kunnen lenen bij de ECB, van 0,05% naar 0,0%. Tijdens de persconferentie na afloop van het renteoverleg gaf ECB-president Draghi aan dat de ECB de rente niet verder zal verlagen. Wij houden daarom rekening met een stabilisatie van de korte hypotheekrente.
Verwachtingen voor de lange rente
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dat moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om dit proces te versnellen besloot de ECB in maart het opkoopprogramma te vergroten. Tot maart 2017 zal de ECB maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de opkopen drukt de ECB de lange rente omlaag.
Wij verwachten dat de ECB het opkoopprogramma zal uitbreiden. Nadat de Amerikaanse centrale bank aangaf dat zij de voorgenomen renteverhogingen naar achteren zou schuiven, is de euro in waarde gestegen versus de dollar. De wisselkoersstijging vergroot het risico dat de Europese inflatie langdurig laag blijft. De sterke euro maakt ingevoerde goederen en diensten immers goedkoop. Omdat Draghi heeft gezegd dat de ECB de rentetarieven ongemoeid wil laten, kan de ECB de inflatie hooguit aanwakkeren door nog meer schuldtitels op te kopen. Uitbreiding van het opkoopprogramma zal naar ons idee een beperkt effect hebben op de lange rente. Wij denken daarom dat de lange hypotheekrente zal stabiliseren.
Bron: FloriusNieuws