Nieuwsbericht

Vanaf 2016 minder belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek

In 2016 zijn onderstaande wijzigingen in de heffing van de inkomstenbelasting doorgevoerd. Deze hebben financiële gevolgen voor de belastingteruggaaf van de fiscaal aftrekbare hypotheekrente voor eigenwoningbezitters:

een wijziging in de belastingtarieven: het tarief in de tweede en derde schijf is gedaald van 42% naar 40,40%. Hierdoor wordt de aftrek lager als het inkomen in die twee of derde schijf valt.
een oprekking van de schijven: de grens van de derde schijf is verschoven van een inkomen van € 57.585 naar € 66.421 op jaarbasis. Het inkomen valt dus minder snel in het toptarief en daardoor is de hypotheekrenteaftrek lager.
aangepast tarief voor de hypotheekrenteaftrek in de vierde schijf van 51% naar 50,5%. Een lager belastingtarief betekent minder teruggaaf.

Eigenwoningbezitters kunnen dan als gevolg van deze wijzigingen minder profiteren van de hypotheekrenteaftrek.

Bron: SEH